In een samenwerkingsverband tussen het lectoraat Youth Spot en filmmaker Joeri Bleumer zullen er het komend jaar 15 inspiratiesessies worden georganiseerd. Vanuit ZonMw heeft Youth Spot subsidie mogen ontvangen om de bevindingen vanuit het onderzoek Kracht van Jongerenwerk te implementeren.
De film is een uitnodiging om met elkaar te bespreken hoe jongerenwerkers van betekenis zijn voor jongeren die psychisch kwetsbaar zijn. We verkennen onder andere hoe jongerenwerkers psychische kwetsbaarheid signaleren; hoe zij het gesprek hierover aangaan; hoe zij jongeren ondersteunen;  en hoe zij deze jongeren verbinden aan o.a. hulpinstanties of peers. Jongeren met ervaringskennis nodigen we uit te delen welke steun voor hen van betekenis is (geweest)? De praktijk- en ervaringskennis die door deelnemers wordt ingebracht bekrachtigen we vanuit de bevindingen opgedaan in het onderzoek Kracht van Jongerenwerk.​​​​​​​
Tijdens de sessie stimuleren we jongerenwerkers om meer bewust te worden van het onderbouwde handelingskader vanuit Kracht van Jongerenwerk (multi-methodisch werken) en deze beter te benutten. In deze sessie doen we dit door dit handelingskader te verbinden aan hun eigen praktijkkennis ten aanzien van de ondersteuning van jongeren die psychisch kwetsbaar zijn.
We richten ons op het thema psychische kwetsbaarheid omdat steeds meer jongeren kampen met psychische problemen door o.a. de hoge prestatiedruk en de coronapandemie. We weten uit onderzoek dat jongeren die psychisch kwetsbaar zijn in het jongerenwerk sociale steun vinden en mogelijkheden om te participeren, zowel via individuele begeleiding als via groepswerk. In de uitvoering van de inspiratiesessies werken we samen met filmmaker Joeri Bleumer. In  zijn korte film GRIP (genomineerd voor Gouden Kalf) vertellen zestien jonge mensen over het moment dat ze grip verloren op het leven. De film wordt ingezet als aansprekend middel voor dialoog, reflectie en gezamenlijk leren.
​​​​​​​