Ik houd van echte verhalen, van echte mensen. Het is een onophoudelijke uitdaging om een vertaalslag te maken van de tastbare werkelijkheid naar een filmische vorm. De zoektocht naar een filmtaal die aansluit bij de inhoud van het verhaal dat ik wil vertellen blijft me inspireren.
Naast de zoektocht naar die uitgesproken, kloppende vorm geloof ik dat films verbinden. De camera zie ik als middel om de wereld tegemoet te treden en mensen te ontmoeten. De verhalen die daar uit ontstaan zijn een middel om mensen bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek te gaan.
Na mijn studies aan de filmacademies van Brussel en van Amsterdam richtte ik Zinis op. Met Zinis produceer ik onafhankelijke films en films in opdracht. Ik stel mijzelf nadrukkelijk ten doel te reflecteren op maatschappelijk relevante thema’s. Zo wil ik mijzelf en de kijker nieuwe perspectieven en ervaringen bieden.